آهنگ بابا اومد

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ بابا اومد»

ترانه زیبای کودکانه «صدای در اومدش / بابام اومد دوباره / هر وقتی از در میآد / برام خوراکی داره / تا که منو می بینه زود می گیره در آغوش / بوسیدن لپامو نمی کنه فراموش / وقتی منو می بوسه» (2:43)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ بابا اومد