آهنگ سرماخوردگی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ سرماخوردگی»

ترانه کودکانه «همگی یه روز با هم دیگه رفته بودیم به گردش / عروسک خوشگل و نازم انگاری بوده سردش / گفتم بهش چیزی بپوش حرفم را گوش نکردش / عروسک من سرما خود با عطصه هاش سرم را برد» (2:55)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ سرماخوردگی