آهنگ شکارچی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ شکارچی»

ترانه کودکانه «هنگامی که سرمای شب می لرزاند جنگل را / هنگامی که سکوت شب در کوهسار باقی است / ای شکارچی شکار کن بدو اطراف و بپا / شاید سلطان جنگل با بخت تو درهم آمیزد برگردی خانه» (3:10)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ شکارچی