آهنگ ما کودکان

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ما کودکان»

ترانه کودکانه «ما کودکان نو نهالان همه با هم شاد و بی غم / می نوازیم می سرایم نمی مانیم بی کار / با ترانه شادمانه می پریم ما می دویم / گل می کاریم شعر می خوانیم نمی مانیم بی کار» (1:19)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ما کودکان