آهنگ ترن رو ببین

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ترن رو ببین»

ترانه شادی برای کودکان خوب «جو جو جو ترن رو ببین / از پشت پنجره که نشستی گوش کن، می زنه سوت بلند این چنین / جو جو ترن تند می ره / از تووی یه تونل الان می یاد بیرون، توو سرپایینی سرعت می گیره / جو جو جو ترن درازه / دودش هوا می ره تا بالای ابرا مثل ابر سیاهی می تازه» (2:02)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ترن رو ببین
UP