آهنگ در مسیر آب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ در مسیر آب»

ترانه کودکانه «رو رو با قایق در مسیر آب / پارو زن شادی کن سوی من بشتاب / رو رو با قایق در مسیر آب / پارو زن شادی کن سوی من بشتاب» (3:09)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ در مسیر آب
UP