آهنگ نقاشی برای بابا

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ نقاشی برای بابا»

ترانه کودکانه «نقاشی برای بابا» از آلبوم بچه های رنگین کمان «من می کشم یه نقاشی برای بابا / نقاشی رو رنگ می زنم رنگهای زیبا / یه عکس بلبل می کشم به روی تاقچه / قناری و گل میکشم میون باغچه / قناری رو رنگ می زنم پهلوی گلها / با آوازش به من می گه زردم وزیبا» (2:28)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ نقاشی برای بابا
UP