آهنگ مرغ سبز زیبا

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ مرغ سبز زیبا»

شعر کودکانه «مرغ سبز زیبا» از مجموعه آلبوم دنیای شادی؛ خواننده: گروه کر «قصه ی مرغ سبز زیبا / رو بام ما نشسته / خسته و گیج تنها / نوک بالش شکسته / کز کرده توی سایه / کوچیکو ریز و میزه» (2:27)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ مرغ سبز زیبا
UP