آهنگ بزی نشست تو ایوون

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ بزی نشست تو ایوون»

ترانه کودکانه «بزی نشست تو ایوون / نامه نوشت به مامان / من بزی تو هستم / ناز نازیه تو هستم / ناز نازیه تو هستم / دیشب رفتم تو جنگل / دنبال آهو گشتم / هی گشتم و هی گشتم / تا اونو پیدا کردم» (2:03)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ بزی نشست تو ایوون