آهنگ خدای مهربان

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ خدای مهربان»

ترانه کودکانه تقدیم به بچه های خوب «خدای خوب و مهربان / داده به ما گوش و زبان / بخشیده ما را دل و جان / چشم و سر و دست و دهان» (3:13)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ خدای مهربان
UP