آهنگ مهربونی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ مهربونی»

سرود کودکانه برای کودکان ظلم دیده در تمام دنیا با عنوان «کاشکی تمام دنیا پر بشه از دوستیها» (2:35)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ مهربونی