آهنگ ترافیک

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ترافیک»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ و امیر محمد»؛ «ترافیک ترافیک ترافیک تعریف ترافیک این باشه باید / حرکت آدمها و ماشینهای توی راه ترافیک یعنی رفت و آمد» (2:10)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ترافیک