آهنگ ابر سفید

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ابر سفید»

ترانه کودکانه «ابر سفیدی دیدم من انگار که اسبم بود / یالش بلند دم سیاه اون خیلی قشنگ بود / یکهو بادی وزید تند / اونو بردش دور دور» (1:03)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ابر سفید