آهنگ آوازه خوان شهر قصه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ آوازه خوان شهر قصه»

کتاب گویای «آوازه خوان شهر قصه»؛ با اجرای گروه سوپر اسکوپ؛ «خیلی خیلی سال پیش توی یک ده / یه ارباب و زنش خونه ای داشتند / توی خونشون خودشون بودند و خر، چه خری! / یک خر کاری و فعال و زرنگ / اسم اون سفتر بود / صبح تا شب کار می کرد» (24:58)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ آوازه خوان شهر قصه