آهنگ پروانه‌های رنگارنگ

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ پروانه‌های رنگارنگ»

ترانه کودکانه «پروانه‌های رنگارنگ / دوستند با گلهای قشنگ / زرد و سرخ و آبیند / سبز و سفید سرخ آبیند» (1:46)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ پروانه‌های رنگارنگ
UP