آهنگ اتوبوس مهد کودک

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ اتوبوس مهد کودک»

ترانه کودکانه «هر روز صبح ما همگی می ریم به مهد کودک / می ریم همگی هر روز با اتوبوسی کوچک / چرخای اون می گرده می گرده می گرده / یه اتوبوس که رنگ اون به رنگ زرده» (2:04)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ اتوبوس مهد کودک