آهنگ عروسکم خوابیده

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ عروسکم خوابیده»

ترانه کودکانه «عروسک قشنگم هنوز تو رخت خوابه / نمی دونه که بیرون آفتاب داره می تابه / عروسک کوچولو خوابو دیگه رها کن / ببین آفتاب در اومد پاشو چشماتو وا کن» (2:52)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ عروسکم خوابیده
UP