آهنگ مهمانی بهار

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ مهمانی بهار»

ترانه کودکانه «تونور ماه که سالم است / می آوری برای من / چقدر دیر کرده ای / بیا سری به ما بزن» (2:10)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ مهمانی بهار
UP