آهنگ آهای آهای آی گرگه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ آهای آهای آی گرگه»

سرود کودکانه «آهای آهای آی گرگه / این رودخونه بزرگه / آبش خیلی زیاده / نمیشه رفت پیاده» (2:35)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ آهای آهای آی گرگه
UP