آهنگ ما کودکانیم

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ما کودکانیم»

سرود کودکانه «ما کودکانیم / شیرین زبانیم / تنها و با هم / کتاب می خوانیم / ما در دبستان شادیم و خندان / چون گل که دارد جا در گلستان» (3:01)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ما کودکانیم