جواب بازی بستنی

بازی بستنی  یک بازی در زمینه حدس کلمه و ضرب المثل می باشد. در این بازی شما باید با توجه به تصویری که برایتان به نمایش گذاشته می شود ضرب المثل و یا کنایه مورد نظر را حدس بزنید و به مراحل بالاتر راه یابید.  اگر از علاقمندان به بازیهای  معمایی و حدس ضربامثل هستید و دوست دارید علاوه بر سرگرمی ،اوقات فراغت مفیدی داشته باشید ما بستنی را به شما پیشنهاد میکنیم. در این بازی با گذر از هر مرحله تعدادی سکه دریافت خواهید کرد و همچنین می توانید در قسمت خرید سکه علاوه بر حمایت از گروه ارائه دهنده این بازی بر تعداد سکه های خود نیز بیافزایید. در مراحل دشوار بازی نیز می توانید با پرداخت سکه از راهنمایی های موجود در بازی استفاده کرده و مرحله را پشت سر گذاشته و به مراحل بالاتر راه پیدا کنید. بازی های حدس کلمه وحل جدول به دلیل آن که باعث افزایش فعالیت ذهن می‌شوند و حافظه را تقویت کرده و سطح  آمادگی ذهن را بالا میبرند سرگرمی های مفید برای اوقات فراغت هستند و همچنین ورزش مناسبی برای مغز به حساب می آیند و به همین علت میتوانند راهکارهای موثری برای جلوگیری از بیماری آلزایمر باشند. در بازی بستنی ذهن خود را به چالش کشیده و ضرب المثل و کنایه های فارسی را یاد بگیرید. شما می توانید این بازی جذاب را از سایت های معتبر دریافت نموده و بر روی گوشی همراه خود نصب نمایید تا در هر کجا که هستید با دوستان و آشنایان آن را انجام داده و لحظات شادی را کنار یکدیگر سپری کرده و هوش یکدیگر را به چالش بکشید.

صفحه ی ۱

۱٫ دسته گل به آب دادن
۲٫ دل به دل راه داره
۳٫ مات موندن
۴٫ یک دست صدا نداره
۵٫ هشتش گرو نهشه
۶٫ از کوره در رفتن
۷٫ در روی یک پاشنه نمیچرخه
۸٫ سر کار گذاشتن
۹٫ یک تیر و دو نشان
۱۰٫ علف به دهان بزی شیرین بیاد
۱۱٫ روده درازی
۱۲٫ به سیم آخر زدن

صفحه ی ۲

۱٫ آب زیر کاه
۲٫ دست بر دار نیست
۳٫ جواب دندان شکن
۴٫ دوغ و دوشاب یکی بودن
۵٫ آب از دستش نمیچکه
۶٫ شستش خبردار شد
۷٫ شاخ و شانه کشیدن
۸٫ مرغ همسایه غازه
۹٫ به خاک سیاه نشستن
۱۰٫ ضرب شست نشان دادن
۱۱٫ باب دندان
۱۲٫ به خر شاه گفتند یابو

صفحه ی ۳

۱٫ دهانش آب افتاد
۲٫ خون دل خوردن
۳٫ گوش خواباندن
۴٫ شامورتی بازی
۵٫ آش دهان سوز
۶٫ هفت خط
۷٫ حرف حرف میاره
۸٫ عهد بوق
۹٫ گاو نه من شیرده
۱۰٫ دست پاچه
۱۱٫ به آخر خط رسیدن
۱۲٫ آفتاب لب بوم

صفحه ی ۴

۱٫ آتشش تنده
۲٫ سر از تخم در نیاورده
۳٫ عقلش پاره سنگ برمیداره
۴٫ آب پاکی روی دستش ریخت
۵٫ شیر پاک خورده
۶٫ از دیوار راست بالا رفتن
۷٫ دست پشت سر نداره
۸٫ مرگ یکبار شیون یکبار
۹٫ زیر سرش بلند شده
۱۰٫ آسیاب به نوبت
۱۱٫ تافته جدا بافته
۱۲٫ گرگ باران دیده

صفحه ی ۵

۱٫ یک دنده
۲٫ به خشکی شانس
۳٫ سیبیل چرب کردن
۴٫ حناش رنگی نداره
۵٫ یک گوشش دره یک گوشش دروازه
۶٫ دم درآوردن
۷٫ آس و پاس
۸٫ به رخ کشیدن
۹٫ خون توی شیشه کردن
۱۰٫ دل به دریا زدن
۱۱٫ غاز چراندن
۱۲٫ با سیلی صورت را سرخ نگهداشتن

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی بستنی