بازی طناب کشی

شرح بازی: طناب کشی یکی از بازی های جهانی است که در آن دو گروه درگیر مسابقه می شوند. هر گروه یک سر طنابی را در دست گرفته و با شروع مسابقه طناب را به طرف خود می کشند.گروهی که موفق شود تیم مقابل را به طرف خود بکشد و از خط وسط زمین رد کند برنده این مسابقه است.

برای انجام بازی ابتدا افراد به دو گروه مساوی تقسیم می شوند (سعی شود افراد دو تیم از نظر قدرت بدنی و هیکل، یکسان باشند) سپس وسط طناب با یک روبان قرمز مشخص شود.

پس از آن فاصله 3 الی 5 متر(بسته به طول طناب) از وسط طناب به هر دو طرف معین گردد. (با روبان یا رنگ یا…) نفرات هر گروه از این نقطه تا انتهای طناب را می توانند بگیرند. در مرحله بعد روی زمین زیر نقاط علامت زده شده بر روی طناب، مشخص می گردد(در زمین هایی که خاک نرم دارند می توانید برای مشخص کردن این نقاط چوب یک متری را در زمین فرو کنید.

و در زمین های سخت یا آسفالت می توانید با گچ علامت بکشید و یا شیئی را مانند چند آجر یا … روی زمین بگذراید) و دو طرف در جای خود آماده می ایستند، با صدای سوت داور، بازی شروع می شود. گروهی که بتواند وسط طناب را از نقطه علامت زده شده سمت خود بر روی زمین رد کند برنده است.

.
منبع: https://saednews.com