بازی الک دولک

این بازی یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های بومی محلی است که اجرای آن در شرایط فعلی با نوع اسکان شهری شاید امکان پذیر نباشد. توصیه می‌شود برای اجرای آن حتماً شرایط ایمنی را باید در نظر گرفت. ا لَ دُ لَ یا الک دلک، دو پاره چوب است که بدان بازی کنند یکی دراز و دیگری کوتاه. چوب دراز را دولک و کوتاه را الک نامند.

این بازی در شهرها و نواحی مختلف به نام های گوناگون نامیده می شود بقرار زیر:

الک دولک (طهران)، چلک مسته (شیراز)، لگدار (لار)، پل جفتک (اصفهان)، چفته بازی (کرمان)، ارچه خلوف (مازندران)، اله چو (بروجرد و همدان)، لوچنبه (مشهد)، گال چوب (نیشابور)، اکه اوتین (ایلام)، پتیمار بازی (گیلان)، الک بازی (بیرجند)، الوکان (کردستان، سنندج)، پیل دسته (تبریز)، اَمِی بی (بهبهان)، هلاکوته (سمنان)، الاچنبش (قزوین)، الکان چوچکان (کابل)، گال چنبه (هرات)، چیلی. چالک. چیله بازی (در ممالک آسیای مرکزی تاشکند و بخارا و خجند و سمرقند).

خرید کاپشن پاییزی مردانه برندس Brands کد brMIKRO
زبانت ضعیفه با این دوره 4 ماهه زبان انگلیسی رو فول شو (کافیه ثبت نام کنی)
.

بازی الک دولک

اهداف کلی: دقت نگاه، تمرکز حواس، ایجاد حس تعاون، ورزیدگی اندام ها

اهداف جزئی: ایجاد هماهنگی بین اعصاب و اعضا بدن و انبساط شش ها

تعداد بازیکن: حداکثر ۱۲ نفر

سن بازیکنان: ۱۰ سال به بالا

ابزار لازم: دو عدد چوب گرد به قطر ۳ و طول های ۷۰ و ۱۵ سانتی متر، دو عدد آجر یا سنگ

محوطه بازی: هوای آزاد و امن

شرح بازی: در انتخاب یار، سرعت و قوای جسمانی اهمیت دارد. بعد از یارگیری، دو دسته بین خودشان قرعه می اندازند تا معلوم کنند کدام دسته بازی را شروع کنند. سردسته ای که می خواهد بازی را شروع کند، در یک محل از زمین بازی دو تا سنگ را به فاصله یک وجب دست، کنار هم قرار می دهد. بعد چوب الک را روی آن می گذارد وچوب دولک را به دست می گیرد. یارانش هم دور سردسته جمع می شوند.آن وقت با اجازه سر دسته دوم بازی را شروع می کنند.

ابتدا نوک چوب دولک را زیر چوب الک می گذارد و با چند بار حرکت دادن آن به چپ و راست، با یک حرکت چوب الک را به هوا پرتاب می کند. دراین هنگام دسته مقابل که منتظر پرتاب شدن چوب الک درهوا هستند، به دنبالش می دوند تا آن را بگیرند. اگر چوب الک را درهوا گرفتند، بازی به نفع آنها تمام می شود و گروه با زنده بازی را به گروه دوم واگذار می کنند.

اما اگرچوب الک را نگرفتند، یکی ازبازیکنان همان دسته اول، چوب الک را برمی دارد و از همان محلی که به زمین افتاده است به طرف محلی که از آنجا به هوا پرتاب شده، نشانه گیری کرده و پرتاب می کند.طوری که در همان محل به زمین بنشیند.

دراین وقت بازیکنی که الک را به هوا پرتاب کرده است، در آن محل ایستاده تا با چوب دولک مانع به زمین رسیدن چوب الک شود. حتی می تواند با همان چوب دولک به چوب الک بزند وآن را دوباره به هوا پرتاب کند.اما اگر نتواند مانع به زمین افتادن الک شود، این بار نوبت آن بازیکن تمام شده و بازی را به یکی از یاران خود تحویل می دهد که بازی را ادامه دهد.

ولی اگر الک راطوری زد که به هوا پرتاب شد، درمحلی دیگر به زمین افتاد، همان بازیکن که الک را به هوا پرتاب کرده با چوب دولک فاصله بین الک تا محلی که چوب الک از آنجا به هوا پرتاب شده را اندازه گیری می کند و گروهشان امتیاز می گیرد.(هریک بار اندازه دولک ،یک امتیاز است) بازی دوباره ادامه پیدا می کند تاهر دسته که تؤام است حدنصاب امتیاز راکسب کند برنده بازی می شود.

.
منبع:https://saednews.com