آهنگ پدربزرگ

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ پدربزرگ»

ترانه کودکانه و زیبای پدر بزرگ «دیشب پدر بزرگم / آمد به خانه ی ما / باز او مرا بغل کرد / بوسید صورتم را / مادر برای او زود / یک چای تازه آورد / او خسته بود و پایش / انگار درد می کرد» (2:33)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ پدربزرگ
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP