آهنگ چهره ی گل

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ چهره ی گل»

شعر شاد کودکانه «تا چهره گل هنگام سحر پاکیزه شود از شبنم تر / کم کم بپرد خواب از سر باد هر غنچه شود روشن چو چراغ» (1:44)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ چهره ی گل
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP