آهنگ رنگین کمان

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ رنگین کمان»

ترانه شاد کودکانه «کنار دشت زیبا از رو زمین تا بالا / رنگین کمان نشسته یک تاب رنگی بسته / طناب رنگ به رنگه / چه خوش نقش و قشنگه» (1:54)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ رنگین کمان
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP