آهنگ سرود وحدت

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ سرود وحدت»

سرود کودکانه «ای انسانها در زندگی باشید مهربان / مانید با هم برابری در هر کیش و هر زبان / ای انسانها گرد هم آیید / نغمه سرایید در بر هم / با دسته یگانگی / بیفکنید دیو غم / با نیروی عزم و اراده / باشید اماده بهر فردا / سرود زندگانی را / خوانید با هم یک صدا» (2:30)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ سرود وحدت
UP