قوانین و شرایط استفاده از نام(ثبتی) و یا نشان(ثبتی) جغله

قوانین و مقررات شرایط استفاده از نام (ثبتی) و یا نشان (ثبتی) علامت تجاری «جغله» در محدوده کالا/خدمات ثبتی آن

نام و نشان «جغله»  طبق قوانین و مقررات ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران، در «مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه کشور» بشماره ثبت 272418 به ثبت رسیده است و تحت قانون حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری قرار دارد و متعاقباً کلیهٔ حقوق مادی و معنوی آن برای مالک آن محفوظ است! لذا چنانچه اشخاص (حقیقی/حقوقی) بخواهند از نام(ثبتی) و یا نشان(ثبتی) علامت تجاری «جغله» در محدوده انحصاری کالا/خدمات ثبتی آن، استفاده کنند و یا اینکه بخواهند از نام و یا نشان «جغله» و یا عناوین مشابه با درج پسوند و یا پیشوند در محدوده انحصاری کالا/خدمات ثبتی علامت تجاری «جغله» استفاده نمایند، میبایست با قبول شرایط و امضای تعهدات در قرارداد، آن را از مالک علامت اجاره نمایند.

اخطار! درغیراینصورت هرگونه استفاده از نام و یا نشان «جغله» در محدوده انحصاری کالا/خدمات ثبتی آن و یا استفاده از عنوان ثبتی «جغله» و یا عناوین مشابه با درج پسوند و یا پیشوند، در محدوده انحصاری کالا/خدمات ثبتی علامت تجاری «جغله»، بدون کسب اجازه‌ی رسمی و قانونی از مالک آن، طبق قانون ممنوع و غیرمجاز می‌باشد و طبق قانون ثبت و حمایت از علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی، مصداق تجاوز و نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری خواهد بود.

نکته: مدت زمان اجاره تعیین شده، حداقل یکسال می‌باشد و مدت کمتر از یکسال، همان «یک سال» محاسبه می‌شود و مدت بیشتر از یکسال «دو سال» محاسبه می‌شود و مدت بیش از دو سال «سه سال» محاسبه می‌شود و به همین ترتیب…

.

هزینه اجاره‌ی، نام(ثبتی) و یا نشان(ثبتی) علامت تجاری «جغله»، فقط برای هریک از کالا/خدمات ثبتی آن، برای فقط مدت یکسال، مبلغ ۲ میلیاردتومان می‌باشد و متقاضیان (اشخاص حقیقی/حقوقی) میبایست ضمن پرداخت نقدی هزینه اجاره مربوطه، سفته‌ی ۱۰ میلیاردتومانی نیز برای تضمین انجام تعهداتشان در قرارداد، ارائه نمایند.

لذا هرگونه استفاده از نام(ثبتی) و یا نشان(ثبتی) علامت تجاری «جغله»، در محدودهٔ انحصاری کالا/خدمات ثبتی آن و یا استفاده از نام و یا نشان «جغله» و یا عناوین مشابه با درج پسوند و یا پیشوند، در محدوده انحصاری کالا/خدمات ثبتی علامت تجاری «جغله»، مستلزم پرداخت مبلغ اجاره بهای تعیین شده و ارائه سفته ۱۰ میلیاردتومانی (جهت تضمین انجام تعهدات قرارداد) می‌باشد ؛

اخطار! درغیراینصورت هرگونه استفاده کاملاً ممنوع بوده و مصداق جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری (جغله) خواهد بود و متعاقباً موجب ضرر و زیان و خسارات مادی و معنوی مالک علامت خواهد گردید! که بدیهی‌ٰست طبق قانون ثبت و حمایت از علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی، از محاکم قضایی کیفری و حقوقی، پیگرد قانونی مقتضی بعمل خواهد آمد! و شخص خاطی نه تنها میبایست علاوه بر اینکه مبلغ اجاره را به عنوان ضرر و زیان و خسارت پرداخت نماید، بلکه علاوه برآن نیز میبایست مبلغ یک ۱ میلیاردتومان هم به عنوان جریمه و خسارت ناشی از عدم ارائه سفته ۱۰ میلیاردتومانی و عدم امضای قرارداد و عدم قبول شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد، را نیز به عنوان جریمه پرداخت نماید!