آلبوم کار مهد کودک شامل چه چیزهایی می‌شود

کودکان در مهد کودک الفبا را یاد می‌گیرند، کلمات پرکاربرد را حفظ می‌کنند، داستان‌های ساده می‌نویسند و مهارت‌های پایه‌ای ریاضی را می‌آموزند. آلبوم کار مهد کودک که در واقع یک کاغذ دیواری بزرگ است آن‌قدر جا ندارد که بتوان تمام کار‌ها و آثاری را که بچه‌ها تولید کرده‌اند در آن گرد آورد و به معرض نمایش گذاشت؛ اما این آلبوم کار باید تنوع داشته باشد و مجموعه‌ای از نمونه کارهای بچه‌ها، یادداشت‌های مربیان و ارزیابی‌های رسمی را در بر بگیرد. این آثار و قطعات شمه‌ای از دستاورد‌های کودکان، زمینه‌های رشد و تاریخچه‌ای مختصر از پیشرفت‌های آن‌ها در طی این دوره را در اختیار والدین، خود بچه‌ها و مربیان سال بعد قرار می‌دهد.

.

نمونه‌ کارها

با همکاری بچه‌ها چند نمونه کار برای آلبوم کار آن‌ها انتخاب کنید. نمونه‌ نوشته‌ها را از اول، وسط و آخر سال انتخاب کنید. بعد سراغ آثار مربوط به ریاضی بروید و با کمک بچه‌ها بهترین کار‌ها را در زمینه‌ی شمارش اعداد، توانایی در درک الگوها، تشخیص شکل‌ها و جمع و تفریق انتخاب کنید. نمونه‌های درک مطلب را که در آن بچه‌ها تصاویر داستان را به ترتیبی که در متن آمده و کنار آن چسبانده‌اند به آلبوم کار اضافه کنید. به بچه‌ها اجازه دهید تا قطعات مورد علاقه‌ی خود را نیز انتخاب کنند.

.

یادداشت‌های مربوط به مهارت‌های روخوانی و درک مطلب

یادداشت‌های مربوط به کلاس روخوانی و درک مطلب و روند پیشرفت بچه‌ها را در این زمینه چه به صورت مستقل و چه به صورت هدایت شده به آلبوم کار اضافه کنید. با استفاده از یادداشت‌های کنفرانس روخوانی، استراتژی‌هایی را که بچه‌های مهد کودک در هنگام خواندن و درک متن استفاده کرده‌اند مثل استفاده از سرنخ‌های موجود در تصاویر متن، بازخوانی و بخش‌بندی کلمات را ثبت کنید. فرم‌های ثبت، خطاهای روخوانی اطلاعات ارزشمندی را در مورد اشتباهات روخوانی، تصحیح اشتباه توسط خود کودک، بازگویی و درک کلی از متن در اختیار ما قرار می‌دهد. می‌توانید مهارت‌هایی را که بچه‌ها به طور کامل به آن‌ها مسلط شده‌اند مثل خواندن از راست به چپ، درک نشانه‌گذاری مثل کاما، نقطه و غیره را فهرست کنید.

.

ارزیابی‌های رسمی و امتحانات

امتحاناتی که از بچه‌ها گرفته‌اید مانند امتحان روان‌خوانی متن،‌ ارزیابی‌ مهارت‌های نوشتاری، امتحانات ریاضی آخر هر درس و جدول حروف و صدای آن‌ها را در آلبوم کار مهد کودک بگنجانید. برگه‌های کار در کلاس را در آلبوم کار قرار دهید تا پیشرفت بچه‌ها را در نزدیک شدن به استانداردهای ریاضی مثل درک ارقام محاسبه، و هندسه به صورت مستند نشان دهید. برای بچه‌هایی که ارزیابی‌های کامپیوتری را کامل کرده‌اند، کارنامه‌ای صادر کنید تا پیشرفت آن‌ها قابل مشاهده باشد.

.

اهداف و سبک‌های یادگیری

اهداف یادگیری فردی، که در جلسات اولیا و مربیان تعیین کرد‌ه‌اید و همین‌طور مسیر پیشرفت برای رسیدن به آن اهداف را ثبت کنید. برگه‌های نظر سنجی در مورد دستاوردهای بچه‌ها و اهداف آینده را بین والدین و بچه‌ها توزیع کنید و از آن‌ها بخواهید این برگه‌ها را پر کنند. از بچه‌ها بخواهید چیزهایی را که در مورد مهد کودک دوست دارند و کارهایی را که می‌خواهند در آن‌ها پیشرفت بیشتری کنند، بنویسند یا نقاشی کنند و تعدادی از آن‌ها را در آلبوم کار قرار دهید.

.

عکس‌

اگر برخی از آثار بچه‌ها جالب توجه بوده، اما اندازه‌ی آن‌ها به قدر ی بزرگ است که نمی‌توانید در آلبوم کار قرار دهید، عکس آن‌ها را بگیرید و به‌جای خود اثر، عکس آن را در آلبوم کار قرار دهید. از بچه‌ها در حین انجام یک آزمایش علمی  یا همکاری در ساختن یک برجریا، عکس بگیرید. با بچه‌ها بنشینید و از آن‌ها بخواهید نظر خود را در مورد هر عکس بگویند و افکار و تصورات آن‌ها را در مورد آثار نمایش داده شده در عکس ثبت کنید.

.
منابع :
.https://www.irangan.com

آلبوم کار مهد کودک شامل چه چیزهایی می‌شود