اهداف اردو، هدف از برگزاری اردوهای دانش آموزی

اهداف یک آموزشگاه از برگزاری اردو چیست؟ چرا دانش آموزان را به اردو می بریم؟ اهداف برگزاری انواع اردوهای دانشجویی ، ورزشی ، جهادی ، علمی ، تربیتی چیست؟ هدف برنامه ریزان یک کشور از به اردو بردن دانش آموزان چه مواردی است؟

۱-ایجادروحیه خودسازی و اعتماد به نفس در بین نوجوانان و جوانان.

۲-کشف و پرورش استعدادهای نهفته.

۳-ایجادوحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی نوجوانان و جوانان.

۴- آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران،‌تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی.

۵-برقراری روابط عاطفی مطلوب بین مربی و متربی.

۶-کشف وشناخت ناهنجاری های روحی و مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان.

۷-ایجادیک خاطره خوش و به یاد ماندنی که تداعی کننده یکسری مفاهیم و ارزش هایی مثبت که در زندگی آینده نوجوانان و جوانان مفید واقع گردد.

۸-تخلیه انرژی مازاد نوجوانان و جوانان در محیط کنترل شده اردو و ایجاد تعامل سازنده

۹-بررسی و آشنایی با مسایل تاریخی،‌فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری.

۱۰-ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی

۱۱-کسبتجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی

۱۲-افزایش آگاهی‌های عمومی و یا اختصاصی مربوط به دروس نظری مدارس با انتقال مفاهیم به صورت دیداری و مستقیم که بسیار آسان‌تر از شیوه بیانی است.

۱۳-انتقال عملی اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان

۱۴-گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان

۱۵-آشنا سازی دانش‌آموزان با شرایط زندگی همچنین شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر کشور

۱۶-تقویتروحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین.

۱۷-تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی.

۱۸-تمرین زندگی مستقل از خانواده.

۱۹-باز شناسی توان شخصی نقش خویش.

۲۰-دیدن شهر‌های جدید، اماکن زیارتی و تفریحی

.
منابع :
.https://nabu.ir

اهداف اردو، هدف از برگزاری اردوهای دانش آموزی