خصوصیات یک مربی ورزشی خوب

خصوصیات یک مربی ورزشی خوب

◉ برخورداری از شخصیت نافذ، به شکلی که شاگرد او را قبول نماید، دوست بدارد و او را الگو قرار بدهد. که می توان به طور خلاصه به این ویژگی های اشاره نمود: صداقت، صمیمیت، محبت، علاقه به شاگرد و رابطه خالص و بی غرض

◉ داشتن قدرت تفهیم و انتقال درست و سریع مطالب

◉ معلم و مربی بودن به معنای تعلیم و تربیت می باشد. به طوری که بتواند با نگاه و حالات، رفتار و شخصیت نافذ خود بر شاگردان خود تأثیر گذار باشد.

◉ یک مربی ورزشی خوب فردی است که به گونه ای در روحیه افراد نفوذ می نماید، که هدایت او فرد را به انجام کارهای مطلوب وا داراد.

◉ دارای اخلاق و عمل به ارزش ها، فرد کاملی باشد.

◉ دارای علم و دانش مربوط به کار خود باشد، زیرا مربی ناآگاه فرد را دچار آسیب های جسمانی و روانی می نماید که گاهی اوقات غیر قابل جبران می باشد.

◉ مورد اطمینان و علاقه باشد تا بتواند در افراد تأثیر گذاشته و آن ها را جذب خود نماید.

◉ در کوره تجربیات پخته شده باشد و علم را در کنار عمل گذاشته تا با تکیه بر آن دو بال ترقی، بتواند سازندگی را در امر تربیتی خود جاری نماید.

◉ مربی باید مدارا و محبت داشته باشد، ولی نباید به مرحله تسلیم برسد.

◉ مربی باید ره یافته و آگاه باشد.

◉ بلند همت، بردبار، صبور و خستگی ناپذیر باشد.

◉ دارای انطباق گفتار با عمل خود باشد.

◉ فروتن، متواضع، خیر خواه و دارای خلوص نیت باشد.

◉ دارای جاذبه و دافعه باشد و به خدا توکل نماید.

◉ رازدار، شجاع، باگذشت و خطاپوش بوده و دارای مناعت طبع و فارغ از تعصب بیجا باشد.

◉ تعیین خط مشی نموده و اهل آینده نگری و عاقبت اندیشی باشد.

◉ تصمیم گیری توأم با آرامش و اندیشه

◉ موقعیت شناسی و بهره گیری از فرصت ها

◉ برنامه ریزی و تنظیم امور

.

اخلاق ها و رفتارهای خاص یک مربی ورزشی خوب

 • مخاطب شناسی (استعداد یابی)
 • استفاده مناسب و صحیح از افراد
 • توجه به ورزشکاران
 • برخورد مناسب با رسانه های جمعی
 • انگیزه بخش
 • با اخلاق، عادل و منظم
 • ارتباط صحیح و تأثیرگذار
 • مهارت در سازندگی
 • متعهد، مشتاق به کار و ایثارگر
 • انجام دادن کار به طور تأثیرگذار
 • دارای استراتژی
 • شوخ طبع
 • توانا در به کارگیری روش ها و عوامل تأثیر گذار در نشر پیام های تربیتی در جان مخاطبان و مراقبت مستمر و دائمی از آن ها

.

نقش سازنده یک مربی ورزشی خوب در هدایت ورزشکاران

◉ فراهم نمودن محیطی بی خطر

◉ طرح ریزی مناسب فعالیت

◉ ارزیابی توانایی های ورزشکاران برای جلوگیری از آسیب دیدگی ها

◉ فراهم نمودن شرایط تعادل در میان ورزشکاران

◉ فراهم آوردن وسایل کافی و مناسب

◉ اخطار در مورد خطرهایی که جزء جدایی ناپذیر ورزش به شمار می روند.

◉ نظارت نزدیک بر صحنه فعالیت

◉ آگاهی از اقدامات فوری و کمک های اولیه

◉ انضباط در آموزش

◉ نگهداری سوابق کافی

◉ رقابت و بازی منصفانه

◉ نحوه ارتباط با داوران، مربی های دیگر

.

برخورد روانشناسانه یک مربی ورزشی خوب

 • هدایت تحصیلی
 • انگیزش
 • تقویت شفاهی
 • پاداش های کلامی و غیر کلامی
 • شناخت رفتارهای ناهنجار
 • تنبیه
 • شیوه ارتباط
 • ارتباط با بازیکنان و جلوگیری از تحقیر آنان
 • ارتباط داخل زمین همزمان برگزاری مسابقه
 • ارتباط خارج از زمین ورزش
 • تاثیر گذاری در زندگی ورزشکار
 • شناخت دقیق از خصوصیات فکری و روانی ورزشکاران
 • رفع موانعی که تأثیر پیام تربیتی را از بین برده و یا آن را کاهش می دهد.

.

آگاهی علمی یک مربی ورزشی خوب

 • فیزیولوژی ورزشی
 • آگاه به چگونگی کارکرد بدن
 • آناتومی
 • یادگیری حرکتی
 • رشد و تکامل حرکتی
 • سنجش و اندازه گیری
 • بیومکانیک
 • حرکت شناسی
 • آسیب شناسی

.

نتیجه گیری

چه قصد این را دارید که یک مربی ورزشی خوب برای خود انتخاب نمایید یا اینکه به یک مربی ورزشی خوب تبدیل گردید، دانستن ویژگی های یک مربی ورزشی خوب به شما در تصمیم گیری و روند پیشرفت تان در هر زمینه ورزشی که علاقه دارید، کمک شایانی خواهد نمود. همچنین با توجه به خصوصیات فوق در می یابیم که یک مربی ورزشی خوب علاوه بر تسلط داشتن بر علم ورزشی که در آن مربیگری می نماید، باید یک روانشناس و مشاور خبره هم باشد و بداند که علاوه بر تقویت مهارت های ورزشی و پرورش جسم شاگردان خود، چگونه روح و ذهن آنان را رشد دهد و مسیر پیشرفت و یا قهرمانی آنان را برایشان سهولت بخشد.

.
منابع :
.https://targetino.info

خصوصیات یک مربی ورزشی خوب