تاثیر باغبانی بر کودکان

تعامل کودک با گل و گیاه موجب تقویت حس ارزشمندی و اعتماد به نفس در کودک می‌شود

– رشد توانایی و مهارتهای کودک: باغبانی علاوه بر لذت‌بخش بودن، فواید بسیار زیادی برای کودکان دارد که در نهایت باعث رشد مهارت‌ها و ایجاد توانایی‌های جدیدی در کودکان می‌شود.

– منبعی برای آرامش کودک: یکی از نیازهای اساسی انسان آرامش است که درکاهش استرس و ارتباط بهتر افراد خانواده و کم شدن مشکلات آنها و اعتماد به نفس آنها تاثیر زیادی می‌گذارد. تعامل گل و گیاه برای کودک آرامش بخش بوده و تنش‌های او را خنثی می‌کند. و در کنار کاهش اضطراب در کودک، بنابراین باغبانی کودکان می تواند در افزایش اعتماد به نفس آنها هم تاثیر بسزایی داشته باشد.

– افزایش مهارتهای اجتماعی کودک: باغبانی فرصت مناسبی است که کودکان از انزوا درآمده و ضمن آشنایی با یک کار گروهی، یکی از مهارت های زندگی که همکاری با گروه و تعامل با دیگران است را بیاموزند.

– تقویت حس مسئولیت پذیری کودک: زمانی که مسئولیت رشد و نگهداری از گیاهان را به فرزندانتان می سپارید به آنها مسئولیت پذیری را یاد می دهید.

– افزایش تمرکز کودک: ارتباط با خاک و برگ می تواند به فرزند شما در افزایش تمرکز و هوشیاری اش هم کمک کند.

– قدرت درک و فهم: هنگامی که کودکان از گیاهان خود مراقبت می‌کنند با رابطه علت و معلولی موجود در چرخه رشد و حیات گیاهان آشنا می‌شوند و این باعث رشد قدرت درک و فهم آنها می‌شود. آنها یاد می‌گیرند که چگونه زنبورها به شکوفا شدن گل‌ها کمک می‌کنند رابطه بین زندگی گیاه و آب، نور و خاک را در می‌یابند و درک می‌کنند که چگونه وجود علف‌های هرز مانع رشد گیاهانشان هست.

همراهی والدین، مشوقی برای باغبانی کودکان می‌باشد

.

تاثیر باغبانی بر کودکان

تعامل کودک با گل و گیاه موجب تقویت حس ارزشمندی و اعتماد به نفس در کودک می‌شود

– رشد توانایی و مهارتهای کودک: باغبانی علاوه بر لذت‌بخش بودن، فواید بسیار زیادی برای کودکان دارد که در نهایت باعث رشد مهارت‌ها و ایجاد توانایی‌های جدیدی در کودکان می‌شود.

– منبعی برای آرامش کودک: یکی از نیازهای اساسی انسان آرامش است که درکاهش استرس و ارتباط بهتر افراد خانواده و کم شدن مشکلات آنها و اعتماد به نفس آنها تاثیر زیادی می‌گذارد. تعامل گل و گیاه برای کودک آرامش بخش بوده و تنش‌های او را خنثی می‌کند. و در کنار کاهش اضطراب در کودک، بنابراین باغبانی کودکان می تواند در افزایش اعتماد به نفس آنها هم تاثیر بسزایی داشته باشد.

– افزایش مهارتهای اجتماعی کودک: باغبانی فرصت مناسبی است که کودکان از انزوا درآمده و ضمن آشنایی با یک کار گروهی، یکی از مهارت های زندگی که همکاری با گروه و تعامل با دیگران است را بیاموزند.

– تقویت حس مسئولیت پذیری کودک: زمانی که مسئولیت رشد و نگهداری از گیاهان را به فرزندانتان می سپارید به آنها مسئولیت پذیری را یاد می دهید.

– افزایش تمرکز کودک: ارتباط با خاک و برگ می تواند به فرزند شما در افزایش تمرکز و هوشیاری اش هم کمک کند.

– قدرت درک و فهم: هنگامی که کودکان از گیاهان خود مراقبت می‌کنند با رابطه علت و معلولی موجود در چرخه رشد و حیات گیاهان آشنا می‌شوند و این باعث رشد قدرت درک و فهم آنها می‌شود. آنها یاد می‌گیرند که چگونه زنبورها به شکوفا شدن گل‌ها کمک می‌کنند رابطه بین زندگی گیاه و آب، نور و خاک را در می‌یابند و درک می‌کنند که چگونه وجود علف‌های هرز مانع رشد گیاهانشان هست.

.
منابع :
.https://www.beytoote.com

تاثیر باغبانی بر کودکان