آهنگ شاپرک

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ شاپرک»

ترانه کودکانه شنیدنی و زیبا به نام یک رنگین کمان «شاپرک امد کنار پنجره / بروی شیشه، مثل برگی دیده شد / دست بردم تا بگیرم، اوپرید / برگی انگار از درختی چیده شد / شاپرک باز آمد و آنجا نشست / بال رنگارنگ خود را باز کرد» (2:17)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ شاپرک