آهنگ دودو شب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ دودو شب»

ترانه کودکانه «دودو شب»؛ خواننده: گروه کر، شهرزاد بهشتیان؛ نوازنده: ناصر نظر «د دو شب نخوابیدم / ر روی ماهت دیدم / میم می خواد بیاد بارون / فا فال می گیرم اکنون / صا صاح خیلی بهتره» (3:03)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ دودو شب