آهنگ اردک کوچک من

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ اردک کوچک من»

ترانه ای زیبا برای بچه های خردسال با عنوان«اردک کوچیک من کواک کواک صدا کرد / میون حوض خونه یواش یواش شنا کرد» (1:53)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ اردک کوچک من