آهنگ کمربند ایمنی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ کمربند ایمنی»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ و امیر محمد»؛ «بذار ببینم خودتو کنار دستی / کمربند ایمنیتو نبستی / کمربند خودتو گفت ماشینو می گم / رفتی و پشت فرمونم نشستی» (2:29)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ کمربند ایمنی