آهنگ بیدار شو خوابالو

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ بیدار شو خوابالو»

سرود کودکانه «بیدار شو خوابالو، بیدار شو / وقت بازی و کاره / هر بچه ای بیداره» (3:59)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ بیدار شو خوابالو
UP