آهنگ سرود کودکانه ماه پرواز

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ سرود کودکانه ماه پرواز»

سرود کودکانه “ماه پرواز” اجرا توسط گروه کر «می رسد باز رمضان سبزترین ماه خدا/ماه باران دل افروز امید/ماه روییدن گلهای دعا/ماه مهمانی در سفره نور / ماه روشن شدن آیینه ها/ماه پاکیزگی کلبه دل» (2:45)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ سرود کودکانه ماه پرواز