آهنگ تق تق بر در زد

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ تق تق بر در زد»

شعر کودکانه “پدر و مادر” با عنوان «تق تق بر در زد، بابا از بیرون آمد» (00:27)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ تق تق بر در زد