آهنگ شهر بازی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ شهر بازی»

ترانه کودکانه «شهر بازی قشنگه مثل شهر فرنگه/ شهر بازی چراغاش رنگارنگه/ با خنده بچه ها چرغ فلک می گرده» (3:58)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ شهر بازی