بازی اتللو یا ریورسی

اتللو یک بازی رقابتی است که بر روی یک صفحه انجام می گیرد. به بازی هایی که بر روی یک صفحه‌ی از پیش تعیین شده انجام می گیرد بازی تخته ای یا بورد گیم می گویند. به همین جهت بازی اتللو نیز جزو بازی های سبک تخته ای به شمار می آید.

بازی اتللو برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ توسط گورو هاسگاوا روانه بازار شد. هرچند که ریشه ی این بازی را متعلق به سال ۱۸۸۳ میدانند. هاسگاوا در همان سال های ابتدایی اختراع بازی، موفق به فروش ده ها میلیون نسخه از آن شد و به شهرت جهانی رسید. به علاوه، بازی اتللو به سرعت در رده ی بهترین بازی های فکری دنیا قرار گرفت.

.

بازی اتللو و سایز های مختلف آن

این بازی در ابعاد مختلف ساخته شده است. به عنوان نمونه ابعاد ۸ در ۸ قطعه و دیگری ابعاد ۶ در ۶ قطعه؛

لازم است بدانید که قوانین بازی برای هر دو سایز یکسان است. همچنین این دو نسخه هیچگونه تفاوتی در ماهیت بازی ایجاد نمی کنند.

.

اصول بازی اتللو

در بازی اتللو سایز بزرگ یک صفحه ی شصت و چهار قطعه ای به همراه شصت و چهار مهره یکسان وجود دارد. به این مهره ها به اصطلاح دیسک گفته می شود. دیسک ها از یک طرف روشن و از طرف دیگر تیره هستند. هر کدام از رنگ ها به یک بازیکن اختصاص داده می شود. بازیکنان به نوبت دیسک ها را روی صفحه قرار می دهند به گونه ای که رنگ اختصاصی آنها رو به بالا باشد.

در طول بازی، هر کدام از بازیکنان تلاش می کنند دیسک های حریف را محاصره کنند. بازیکن پس از محاصره کردن دیسک حریف می تواند آن را برگرداند تا با دیسک های خودش همرنگ شود. به این کار در بازی اتللو تصاحب دیسک حریف می گویند. بازی اتللو بر محور تصاحب دیسک ها می چرخد.

.

شروع بازی اتللو

برای شروع، چهار مهره مطابق شکل در وسط صفحه به صورت ضربدری، قرار می‌گیرند.

.

روش بازی فکری اتللو

مهره تیره بازی را آغاز می‌کند. هر یک از دو بازیکن به نوبت یک حرکت انجام می‌دهند. مهره را جایی قرار دهید که یک یا چند مهره حریف را محاصره کند. انجام حرکت به معنی گذاشتن یک مهره (از طرف رنگ خود) در صفحه و محصور کردن یک یا چند مهره حریف در یک یا چند راستا است. در نتیجه مهره‌های محاصره شده را برگردانده و به رنگ مهره خود درآورید. این به معنی محاصره و تصاحب است.

قرار دادن مهره در صفحه به صورت نوبتی انجام می‌گیرد.

ه‌مان طور که گفته شد سیاه حرکت اول را انجام می‌دهد. مطابق شکل سیاه می‌تواند مهره خود را در یک از خانه‌های E۳، F۴، C۵، D۶ بگذارد. فرض کنیم سیاه مهره‌اش را در خانه F۴ قرار دهد. مهره سبزی که بین دو مهره سیاه قرار گرفته، برگردانده می‌شود و به رنگ سیاه در می‌آید.

حالا نوبت سبز است که بازی کند. مطابق شکل سبز می‌تواند مهرهٔ خود را در یکی از خانه‌های E۳، C۳ و یا C۵ قرار دهد. سبز مهره خود را در خانه D۳ قرار می‌دهد. مهره سیاهی که بین دو مهره سبز قرار گرفته برگردانده می‌شود.

بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد و بازیکنان به نوبت با گذاشتن مهره خود در محل‌های مجاز مهره‌های حریف را در راستاهای مختلف محصور کرده و تصاحب می‌کنند.
هدف داشتن بیشترین مهره رنگ خود روی صفحه در پایان بازی است.

پایان بازی:
وقتی تمام صفحه پر شود و یا هیچ کدام از دو طرف حرکتی نداشته باشند، بازی به پایان می‌رسد و بازیکنی که تعداد مهره‌های بیشتری روی صفحه بازی داشته باشد برنده می‌باشد.

نکته:
ممکن است بازی قبل از پر شدن همه ۶۴ خانه به پایان برسد.

.

عمل تصاحب در بازی اتللو چگونه صورت می گیرد؟

دیسک جدید را باید در جایی قرار دهید که بتواند یک یا چند دیسک حریف را محاصره کند. به این معنی که دیسک قرار داده شده توسط شما باید بتواند تعدادی از دیسک های حریف را میان دیسک جدید و سایر دیسک های شما که قبلا در صفحه وجود داشته است محاصره کند.

سپس شما می توانید دیسک های محاصره شده را چرخانده و به رنگ سایر دیسک های خود درآورید.

.

قوانینی که به هنگام بازی اتللو باید رعایت شود

  1. قرار دادن دیسک ها در صفحه کاملا به صورت نوبتی انجام می گیرد.
  2. در صورتی که یکی از بازیکنان در نوبت خود، مکانی برای محاصره حریف پیدا نکند و توانایی محصور کردن حتی یک دیسک حریف را نداشته باشد؛ باید بازی را به حریف واگذار کند. واگذاری بازی به حریف ادامه خواهد داشت تا زمانی که امکان محصور کردن دیسک حریف برای وی ایجاد شود.
  3. دیسک های جدید را فقط در محلی می توانید قرار دهید که دیسکی از حریف محاصره شود. به این معنی که دیسک ها به صورت آزادانه و به عبارتی دلخواسته نمی توانند در صفحه قرار بگیرند. چرا که همه ی دیسک ها حتما باید در مجاورت دیسک های دیگر باشند.
  4. فقط حق تصاحب دیسک هایی را خواهید داشت؛ که میان دیسک جدید شما و دیسک های قبلی موجود در صفحه محاصره شده باشند.
  5. خط محاصره می تواند به سه صورت افقی، عمودی، مورب و یا هر سه باشد.
  6. گاهی ممکن است بازی قبل از پر شدن همه ۶۴ قطعه به پایان برسد.

.

نحوه‌ی انتخاب برنده در بازی اتللو

هنگامی که هر دو بازیکن دیسکی برای بازی کردن نداشته باشند بازی پایان می یابد. سپس دیسک های موجود روی صفحه محاسبه می شود. بازیکنی که تعداد دیسک های بیشتری روی صفحه بازی داشته باشد، برنده است.

در بازی های تورنمنتی در شرایطی که بازیکن بتواند تمام دیسک های صفحه را تصاحب کند صرف نظر از اینکه چه تعداد مهره بر روی صفحه ی بازی موجود است بازی صفر بر شصت و چهار تمام می شود. همچنین در برخی از بازی های قهرمانی که به منظور ثبت رکورد انجام می گیرد امتیاز های قطعه های خالی به سود برنده محاسبه می شود.

به عنوان نمونه در صورتی که در پایان ۳۰ مهره تیره وجود داشته باشد. ۳۲ مهره سفید و ۲ جایگاه خالی بازی ۳۴ بر ۳۰ به سود سفید، به اتمام خواهد رسید.

.

مهمترین ترفند در بازی اتللو برای برنده شدن

مهمترین قطعه های بازی اتللو گوشه های آن هستند. اگر شما بتوانید گوشه های بازی را تصاحب کنید تا انتهای بازی از آن شما خواهند بود. هنگامی که شما یک گوشه را تصاحب کنید، معمولاً این امکان وجود دارد که تعداد زیادی دیسک را بچینید؛ که با کمک گوشه ها حمایت می شوند. به همین جهت  دیسک ها هرگز به نفع حریف برگردانده نمی شوند. به دیسک هایی که شرایط این چنینی در بازی دارند دیسک های پایدار می گویند.

جالب است بدانید که هر چه دیسک های پایدار شما بیشتر باشد، ساده تر می توانید یک دیوار پیوسته از دیسک های همرنگ بسازید. در نتیجه راحت تر پیروز خواهید شد. هرچند که به عقیده ی سازنده ی اتللو یادگیری این بازی یک دقیقه و تسلط به آن یک عمر طول می کشد.

.
منبع: https://matiloos.com