جواب بازی درست چین

  بازی درست چین یک بازی  جدید به سبک بازی با کلمات می باشد. در این بازی کلمات به صورت در هم نمایش داده میشود و شما باید کلمه درست را حدس زده و زیر آن بنویسید و وارد مرحله بعد شوید. در صورت کم آوردن سکه میتوانید از قسمت فروشگاه آن را خریداری کنید و یا با مشاهده ویدیو سکه های خود را افزایش دهید. این بازی در طراحی ساده و سبک خاص باعث استفاده راحت و لذت بخش از آن شده است.

پاسخ های “درست چین ۱٫۳٫۰”

۱- hello
۲- food
۳- milk
۴- dog
۵- hill
۶- farm
۷- tree
۸- park
۹- zoo
۱۰- metro
۱۱- store
۱۲- doctor
۱۳- tennis
۱۴- picture
۱۵- cake
۱۶- tea
۱۷- relax
۱۸- gym
۱۹- lesson
۲۰- ball
۲۱- phone
۲۲- cat
۲۳- nice
۲۴- like
۲۵- hobby
۲۶- read
۲۷- book
۲۸- time
۲۹- cold
۳۰- dry
۳۱- type
۳۲- clock
۳۳- school
۳۴- village
۳۵- animal
۳۶- flower
۳۷- city
۳۸- field
۳۹- weather
۴۰- airport
۴۱- stadium
۴۲- bridge
۴۳- clean
۴۴- great
۴۵- bicycle
۴۶- puzzle
۴۷- sound
۴۸- country
۴۹- computer
۵۰- beautiful
۵۱- studio
۵۲- uncle
۵۳- brother
۵۴- math
۵۵- ruler
۵۶- love
۵۷- classic
۵۸- shoes
۵۹- design
۶۰- windows
۶۱- finger
۶۲- green
۶۳- monkey
۶۴- pencil
۶۵- toast
۶۶- hand
۶۷- car
۶۸- teacher
۶۹- small
۷۰- cloud
۷۱- lock
۷۲- talk
۷۳- light
۷۴- music
۷۵- drink
۷۶- kitchen
۷۷- fish
۷۸- apple
۷۹- message
۸۰- onion
۸۱- garage
۸۲- mirror
۸۳- cheese
۸۴- paper
۸۵- coin
۸۶- wife
۸۷- save
۸۸- again
۸۹- other
۹۰- little
۹۱- page
۹۲- sorry
۹۳- please
۹۴- angry
۹۵- rainy
۹۶- yesterday
۹۷- friend
۹۸- war
۹۹- line
۱۰۰- color
۱۰۱- right
۱۰۲- money
۱۰۳- about
۱۰۴- first
۱۰۵- hello

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی درست چین
error: Alert: Content selection is disabled!!