جواب بازی چیست فان

بازی چیست فان یک بازی معمایی و نوعی بازی چیستانی است که هوش شما را به چالش می کشد. با استفاده از این بازی نه تنها می توانید دانسته های خود را به یاد بیاورید بلکه دانسته های بیشتری را نیز بیاموزید. این بازی آموزنده در هر مرحله شوارتر شده. اگرهنگام پاسخگویی به چیستان ها و معما ها به مشکل بر خوردید می توانید از جواب های زیر کمک بگیرید و آن مرحله را رد کنید.

پاسخ های بازی “چیست فان ۲٫۳”

۱- نوار
۲- ده نفر
۳- موج
۴- دندان
۵- لاک پشت
۶- غاز
۷- ناودان
۸- ساعت پاندول دار
۹- شلغم
۱۰- لامپ
۱۱- شمع
۱۲- قلم نی
۱۳- ادویه
۱۴- رد پا
۱۵- انار
۱۶- سال ماه شب و روز
۱۷- شیر مادر
۱۸- خواب
۱۹- سایه
۲۰- رسالت پیغمبری

آپدیت پاسخ های بازی “چیست فان ۲٫۴”

۲۱- راز
۲۲- قیچی
۲۳- نیش
۲۴- کتاب
۲۵- اشک چشم
۲۶- چغندر
۲۷- چشم
۲۸- عنکبوت
۲۹- هندوانه
۳۰- قلیان
۳۱- پسته
۳۲- هواپیما
۳۳- ملخ
۳۴- ماه
۳۵- سماور

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی چیست فان