جواب بازی سومی چیه

بازی سومی چیه یه بازی فکریه که باید با استفاده از دو تصویری که به شما نشان داده می شود کلمه سوم رو حدس بزنید. علاوه بر این میتوند سکه های خودتون رو بدین و از راهنمایی که تو خود بازی قرار داده شده استفاده کنین تا بتونین اون مرحله رو رد کنید. ولی اگر شما هم نمی خواین امتیازاتتون رو از دست بدین و میخواین سکه هاتونو جمع کنید، جوابایی که در قسمت پایین می بینید رو استفاده کنید تا دیگه نیازی به خرج کردن سکه های خودتون نداشته باشید.

پاسخ های بازی “سومی چیه ۱٫۳٫۱”

نکته ی مهم: این نسخه دارای تغییرات متعددی در پاسخ های قبلی (مراحل ۱ تا ۷۲) داشته است و به طور کلی جایگزین نسخه ی پیشین می شود.

۱- سوم
۲- سیر
۳- ماه
۴- دوغ
۵- باد
۶- کوه
۷- نمک
۸- میخ
۹- پنس
۱۰- گله
۱۱- فلش
۱۲- مین
۱۳- سیم
۱۴- ترن
۱۵- تار
۱۶- شال
۱۷- بیل
۱۸- چسب
۱۹- لیف
۲۰- رنگ
۲۱- میز
۲۲- گاز
۲۳- آبی
۲۴- عکس
۲۵- تشک
۲۶- زیپ
۲۷- مار
۲۸- کیف
۲۹- کفش
۳۰- چوب
۳۱- آجر
۳۲- ببر
۳۳- کیک
۳۴- ریش
۳۵- عدس
۳۶- کال
۳۷- پله
۳۸- گاو
۳۹- ارگ
۴۰- پشه
۴۱- قلم
۴۲- برس
۴۳- شیر
۴۴- برف
۴۵- موز
۴۶- عسل
۴۷- سیخ
۴۸- سنج
۴۹- قرص
۵۰- ترش
۵۱- کلم
۵۲- مرغ
۵۳- پدر
۵۴- تاب
۵۵- پیچ
۵۶- شام
۵۷- عصا
۵۸- فیل
۵۹- چای
۶۰- طلا
۶۱- لنج
۶۲- سیل
۶۳- برق
۶۴- کرد
۶۵- چین
۶۶- باز
۶۷- پول
۶۸- گرد
۶۹- عصر
۷۰- پفک
۷۱- بوق
۷۲- حوض
۷۳- قند
۷۴- شمع
۷۵- اپل
۷۶- فنچ
۷۷- بال
۷۸- چکش
۷۹- چشم
۸۰- تبر
۸۱- کور
۸۲- عید
۸۳- یاس
۸۴- دیس
۸۵- قمه
۸۶- متر
۸۷- پیپ
۸۸- لاک
۸۹- اتو
۹۰- ماگ
۹۱- پلو
۹۲- چتر
۹۳- کبد
۹۴- غاز
۹۵- گوش
۹۶- تیر

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی سومی چیه