جواب بازی ترول

بازی ترول که توسط استودیوی نرم‌افزاری زنبور طراحی شده است، یک بازی معمایی و در عین حال مهیج برای تمام سنین هست. در این بازی، باید دنبال یه چیز بگردید، آن را پیدا کنید، و روی آن کلیک نمایید، یا چیزی را تکان دهید؛ مثل روشن کردن تلویزیون، وصل کردن چند تا سیم، حرکت دادن یا هل دادن یه ماشین، و ….

مرحله۱

روی دکمهقرمز رنگ روی تلویزیون کلیک کنید.

مرحله۲

روی چشم های پسرک کلیک کنید.

مرحله۳

۱- روی لوگوی دستشویی زنانه (دستشویی درب سبز) کلیک کنید تا به دستشویی مردانه تبدیل شود.
۲- روی دستگیرهدستشویی درب سبز کلیک کنید تا وارد آن شوید.

مرحله۴

۱- ۵ مرتبه روی صورت پسرک کلیک کنید تا به ماسک برسید.
۲- ۱ مرتبه روی لولهپایین و سمت راست کلیک کنید.
۳- ۲ مرتبه روی لولهپایین و دومی کلیک کنید.
۴- ۱ مرتبه روی لولهوسط تصویر کلیک کنید.
۵- ۱ مرتبه روی لولهچهارم از پایین کلیک کنید.
۶- ۲ مرتبه روی لولهبالا کلیک کنید.

مرحله۵

۱- روی سه بومی آدمخوار کلیک کنید.
۲- روی ابر کلیک کنید.
۳- روی یکی از برگ های پاهای سه بومی آدمخوار کلیک کنید.

مرحله۶

۱- روی شمشیر یک بار کلیک کنید تا بالا برود.
۲- روی زیپ پشت گردن گاو کلیک کنید.

مرحله۷

زمانی که تبدیل به پسرک می شوید، روی شمشیری که در دست شعبده باز است کلیک کنید.

مرحله۸

۱۶ مرتبه روی ماشین کلیک کنید تا لاستیک جلویی ماشین به چوب پرچم برسد.

مرحله۹

بدون این که به سیم ها دست بزنید، ۱۹ مرتبه روی پسرک کلیک کنید تا از کادر خارج شود.

مرحله۱۰

۱۰ مرتبه روی نوشتهزیرخط دارِ “ترول” (و نه روی عکس ها) کلیک کنید.

مرحله۱۱

۱- روی خط تیرهبالا و سمت راست پوستر روی دیوار (بالای نوشته۵۰:۵۰) کلیک کنید تا پوستر بالا برود.
۲- روی کلید ایست کلیک کنید.

مرحله۱۲

۱- روی شکلات کلیک کنید و نگه دارید تا کنترل آن را در دست بگیرید. همان طور که می بینید مهار شکلات با چند میلی متر فاصله، قابل تنظیم است.
۲- شکلات را به ترول برسانید.
۳- روی دکمهمرحلهبعد کلیک کنید.

مرحله۱۳

۱- قبل از رسیدن به مانع بالا، بر روی مثلث لاین پایین کلیک کنید تا ماشین به لاین پایین برود.
۲- قبل از رسیدن به مانع پایین، بر روی مثلث لاین بالا کلیک کنید تا ماشین به لاین بالا برود.
۳- ۲ مرتبه روی ۲ مانع آخر کلیک کنید. دقت کنید که روی خود ۲ مانع کلیک شود، نه روی واژه“شلیک” یا ماشین یا لاین جاده.

مرحله۱۴

درست قبل از این که سنگ غلطان به پسرک برسد، روی سنگ کلیک کنید.

مرحله۱۵

۱- ۵۰ مرتبه روی دکمهسبز (سمت چپ ترول) کلیک کنید تا شمارش معکوس به عدد ۵۰ برسد.
۲- ۱ مرتبه روی دکمهسبز (سمت راست ترول) کلیک کنید تا شمارش معکوس به عدد ۴۹ برسد.
۳- ۴۸ مرتبه روی دکمهسبز (سمت چپ ترول) کلیک کنید تا شمارش معکوس به عدد ۱ برسد.
۴- ۱ مرتبه روی دکمهسبز (سمت راست ترول) کلیک کنید تا شمارش معکوس به عدد ۰ برسد.
۵- ۱ مرتبه روی صورت ترول کلیک کنید تا دکمهسیاه ظاهر شود.
۶- ۱ مرتبه روی دکمهسیاه کلیک کنید.

مرحله۱۶

۱- بدون این که به هیچ یک از بطری ها دست بزنید، بگذارید اره ها به شما نزدیک شوند.
۲- در لحظات آخر، روی گوشهسمت راست و بالای دیوار سمت راست، دکمهخاکستری رنگی ظاهر می شود که باید روی آن کلیک کنید.

مرحله۱۷

۱- روی ۹ ترول زیر خیلی سریع کلیک کنید: ۵ ترول ستون اول از سمت چپ (شماره های ۱ تا ۵)، ۱ ترول ستون ماقبل آخر از سمت چپ (شماره۴)، ۳ ترول ستون آخر (ستون سمت راست) (شماره های ۱ و ۳ و ۵).
۲- اجازه دهید نوشته“باختی” ظاهر شود. روی ترول این کادر کلیک کنید.

مرحله۱۸

۱- سه ردیف سنگ سه تایی می بینید. قبل از رسیدن به سنگ های ردیف سمت چپ و همچنین قبل از رسیدن به سنگ های ردیف وسط، روی دکمهپرش کلیک کنید.
۲- از روی سنگ های ردیف سمت راست رد شوید و روی دکمهپرش کلیک نکنید.

مرحله۱۹

۱- روی نت های زرد، قرمز، سبز و نارنجی (از سمت چپ، شماره های ۳، ۱، ۴ و ۲) کلیک کنید.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۲۰

۱- روی آچار کلیک کنید.
۲- روی یکی از سیم ها کلیک کنید.
۳- روی دکمهقرمز رنگ روی تلویزیون کلیک کنید.

مرحله۲۱

روی قفس پنجم (ردیف پایین، وسطی) کلیک کنید.

مرحله۲۲

۱- روی ۴ ستارهتابلوی پشت سر نگهبان کلیک کنید تا پسرک، بزرگسال شود.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۲۳

دقیقاً روی چشم راست پسرک ۲ بار کلیک کنید.

مرحله۲۴

۱- روی پسرک کلیک کنید.
۲- به محض ظاهر شدن ابر، روی ماه کلیک کنید.

مرحله۲۵

۱- روی چین پایین پردهسمت راست تصویر کلیک کنید.
۲- روی شیر آبی که ظاهر می شود کلیک کنید.

مرحله۲۶

در سمت راست پایهصندلی که روی پشت بام است، نقطهکوچکی بر روی شیروانی مشاهده می کنید. روی آن کلیک کنید.

مرحله۲۷

۱- روی دو کلید برق روی دیوار کلیک کنید.
۲- روی نقالهسمت چپ تصویر (زیر پای کارگر) کلیک کنید.

مرحله۲۸

۱- روی پرنده، قورباغه و ماه کلیک کنید.
۲- روی شناور داخل برکه (انتهای قلاب ماهیگیری) کلیک کنید.

مرحله۲۹

روی پسرک کلیک کنید و انگشت خود را به سمت پایین بکشید تا پسرک به زمین برسد.

مرحله۳۰

۱- بازی دو تایی کارت ها را انجام دهید: کارت های ۱ و ۹، ۲ و ۷، ۳ و ۴ و بالأخره ۶ و ۸-
۲- کارت ۵ با خود پسرک مَچ می شود.

مرحله۳۱

روی قسمت انتهایی شکلات کلیک کنید.

مرحله۳۲

روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۳۳

۱- روی قسمت انتهایی (سمت چپ) دندان های کوسه کلیک کنید.
۲- روی سر پسرک سمت راست کلیک کنید.

مرحله۳۴

وسط و بالای ساعت دیجیتال، دکمهخاکستری رنگ کوچکی می بینید. ۲ مرتبه روی آن کلیک کنید.

مرحله۳۵

۱- روی دماسنج سمت چپ در کلیک کنید تا دمای هوا به ۰ برسد.
۲- به محض رسیدن دما به ۰، روی در کلیک کنید.

مرحله۳۶

روی سوراخ سمت راست بینی ترول کلیک کنید.

مرحله۳۷

انگشت خود را ۴ ثانیه روی پسرک نگه دارید.

مرحله۳۸

۱- دکمه“دستی” را بزنید.
۲- سه نوار دستگاه را به ترتیب و از سمت راست با ۱، ۲ و ۳ مرتبه کلیک، به ترول تبدیل کنید.

مرحله۳۹

۱- ۲ بار روی یکی از لیوان ها کلیک کنید.
۲- روی بطری پرنده کلیک کنید.

مرحله۴۰

روی یکی از چشم های پسرک کلیک کنید.

مرحله۴۱

۱- روی ماشین کلیک کنید تا حرکت کند.
۲- به محض دیده شدن بمب، روی ماشین کلیک کنید تا ترمز کند.
۳- پس از انفجار بمب، روی ماشین کلیک کنید تا حرکت کند.
۴- پیش از رسیدن ماشین به مین، مین را با انگشت، کاملاً به پایین صفحه بکشید.

مرحله۴۲

۱- روی واژهسفید رنگ “منو” در بالا و سمت راست تصویر کلیک کنید.
۲- روی واژه“من” داخل تابلو کلیک کنید.

مرحله۴۳

۱- روی سر دخترک کلیک کنید.
۲- روی دماغ پسرک کلیک کنید.

مرحله۴۴

۱- انگشتتان را روی سر پسرک قرار دهید و با حرکت، آن را به پرچم برسانید.
۲- انگشتتان را روی سر ترول قرار دهید و با حرکت، آن را به پرچم برسانید. فقط دقت کنید که ترول، فرمان ها را برعکس عمل می کند، برای مثال به جای بالا، پایین و به جای راست، چپ می رود.

مرحله۴۵

به محض دیده شدن پسرک، روی او کلیک کنید.

مرحله۴۶

در سمت راست تصویر، تعدادی سنگ می بینید. روی سنگ کوچکی که بین ۴ سنگ بزرگ قرار دارد، کلیک کنید.

مرحله۴۷

۱- روی پسرک کلیک کنید و او را به سمت راست صفحه بکشید.
۲- روی هفت تیر کلیک کنید.

مرحله۴۸

روی شاخهکوچکی که درست در بالا و وسط تنهدرخت وجود دارد کلیک کنید.

مرحله۴۹

۱- روی سوراخ بزرگ وسط درخت کلیک کنید.
۲- ۱۰ مرتبه روی پرنده کلیک کنید.

مرحله۵۰

درست قبل از رسیدن پسرک به دیوار، روی او کلیک کنید.

مرحله۵۱

به ترتیب روی کلیدهای ۸، ۷، ۶، ۵، ۵ و تماس (گوشی) کلیک کنید.

مرحله۵۲

۱- روی اسباب بازی اول کلیک کنید تا باز شود.
۲- بدون این که به عروسک دوم دست بزنید، در داخل عروسک اول (سمت چپ) زایدهکوچکی می بینید که باید روی آن کلیک کنید.

مرحله۵۳

۱- ۲ بار روی قوری آب (سمت چپی) کلیک کنید.
۲- ۱ بار روی سمپاش (سمت راستی) کلیک کنید.

مرحله۵۴

۳ بار روی شاخهکوچک بالا و رسمت راست درخت کلیک کنید.

مرحله۵۵

۱- روی پیشانی ربات کلیک کنید.
۲- انگشتتان را ۲ ثانیه روی یکی از چرخ دنده ها نگه دارید.

مرحله۵۶

انگشتتان را روی خط پایان بگذارید و آن را به سمت چپ تصویر و بالای سر پسرک بکشید.

مرحله۵۷

۱- روی آجرهای بالای تصویر کلیک کنید تا ۶ حرف الفبا و نوشته“I’M DUMB” ظاهر شود. ۲ آجر در ردیف ۲ و سمت چپ تصویر و ۴ آجر در ردیف ۴ و وسط.
۲- روی شیر فلکه کلیک کنید.

مرحله۵۸

۱- ۳ بار روی نارگیل بالای سر پسرک کلیک کنید تا به سر او برخورد کند.
۲- قبل از خروج پسرک از تصویر، روی چشم خرچنگ وسط مرداب کلیک کنید.

مرحله۵۹

۱- روی صفحهتلویزیون کلیک کنید.
۲- روی دکمهآخر کنترل (ردیف آخر، سمت راست) کلیک کنید.

مرحله۶۰

۱- روی ۴ اختلاف واضح تصویر سمت چپ کلیک کنید: دندان ها، شاخ، چشم چپ و بطری.
۲- روی ابرهای خاکستری رنگ و سمت چپ تصویر سمت چپی کلیک کنید تا اختلاف پنجم پیدا شود. نقطهقبلی شکل ابرهایی که در موازات برق پیشانی هستند.

مرحله۶۱

روی دندان های ابر بالای تصویر کلیک کنید.

مرحله۶۲

۱- هدف را با انگشت به سمت پسرک بکشید.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۶۳

ابر بالای سر آدم برفی را با انگشت به سمت چپ یا راست تصویر بکشید.

مرحله۶۴

چند مرتبه پشت سر هم و سریع روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۶۵

۲ مرتبه روی پسرک پاتیناژکار در حال عبور کلیک کنید.

مرحله۶۶

روی پسرک کلیک کنید و در حالی که انگشتتان را روی او نگه داشته اید، هنگام فرود، او را به سمت راست و بالای صفحه و به سوی آسمان بکشید.

مرحله۶۷

۱- ۳ مرتبه پشت سر هم روی “رکورد قبلی” کلیک کنید تا صدای جمعیت در آید.
۲- در حالی که جمعیت فریاد می زنند، پسرک را به سمت چوب پرچم “رکورد قبلی” بکشید.
۳- پسرک را به سمت راست تصویر (نقطه ای که فلش “رکورد قبلی” نشان می دهد) بکشید.

مرحله۶۸

۱- روی دیسک پلیر کلیک کنید.
۲- دیسک فلزی دست پسرک را به سمت چپ تصویر بکشید و از کادر خارج کنید.
۳- دیسک داخل دیسک پلیر را به سمت دست پسرک بکشید.
۴- دیسک دست پسرک را به سمت راست تصویر پرتاب کنید.

مرحله۶۹

۱- روی ۷ قرص تصویر (به جز قوطی سفید رنگ) کلیک کنید: یکی سمت راست دکه، یکی سمت راست فروشنده، یکی بالای قوطی ای که عکس چشم دارد، یکی سمت چپ قوطی ای که عکس چشم دارد، یکی سمت چپ تصویر وسطریال یکی داخل “و” بنر “دوپینگ” و بالأخره یکی روی کلاه فروشنده.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۰

۱- در سمت چپ تصویر و بالای سر پسرک، جک مخفی خاکستری رنگی می بینید. روی آن کلیک کنید.
۲- روی جک کلیک کنید.
۳- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۱

۳ مرتبه به ترتیب روی جمعیت و سپس پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۲

۱- روی تابلوی بالای سر پسرک کلیک کنید.
۲- قبل از این که اعداد به صفر برسند، روی ترول کلیک کنید.

مرحله۷۳

۱- روی بنر “پایان” کلیک کنید.
۲- روی تماشاچی عینکی کلیک کنید.
۳- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۴

۱- روی ستارهپایین و سمت راست صفحه کلیک کنید.
۲- روی بز یا پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۵

۱- روی تلمبهپشت پسرک کلیک کنید.
۲- روی وزنه یا پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۶

۱- روی پایه های ۳ بادبان ۳ قایق جلوتر از پسرک کلیک کنید.
۲- روی قایق پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۷

۱- ۲ بار روی آمپر سرعت کلیک کنید.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۷۸

چند مرتبه پشت سر هم روی عدد III لاتین زیر پای پسرک کلیک کنید تا تبدیل به II و سپس I شود.

مرحله۷۹

۱- روی چوب سمت راست کوه کلیک کنید.
۲- روی آتش کلیک کنید.
۳- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۸۰

روی پَر لای موهای ترول کلیک کنید.

مرحله۸۱

روی واژه“ترول” در تابلو کلیک کنید.

مرحله۸۲

۱- در سمت چپ و پایین تصویر، قیچی ای مخفی شده است. روی آن کلیک کنید.
۲- روی نوشتهقرمز رنگ روی دیوار کلیک کنید.
۳- روی تکهقرمز رنگ بریده شدهروی زمین کلیک کنید.
۴- روی نگهبان کلیک کنید.
۵- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۸۳

۴ بار روی ماه کلیک کنید.

مرحله۸۴

۱- ۲ بار روی تلمبه کلیک کنید.
۲- روی توپ کلیک کنید.

مرحله۸۵

۱- روی دست راست ترول در تصویر کلیک کنید.
۲- ۲ بار روی لباس تن زندانی کلیک کنید.

مرحله۸۶

۱- ۲ بار روی بطری خاکستری رنگ سمت راست پیشخوان (نزدیک تلویزیون) کلیک کنید.
۲- روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۸۷

۱- ۴ بار روی پسرک کلیک کنید.
۲- صندوقچهقهوه ای رنگ را به سمت چپ بکشید.
۳- روی دوشاخهسیم برق کلیک کنید.
۴- روی نگهبان کلیک کنید.

مرحله۸۸

۱- روی تلویزیون کلیک کنید.
۲- چند بار پشت سر هم روی پسرک کلیک کنید تا تلویزیون منفجر شود.

مرحله۸۹

۱- روی ۳ اگزوز ۳ ماشین کلیک کنید. اگزوز ماشینی که رو به شماست، در سمت چپ تصویر و همراستا با لاستیک چپ قرار دارد.
۲- روی چراغ راهنمایی کلیک کنید.

مرحله۹۰

در سمت راست میز و پشت سر ترول، توپ قهوه ای رنگی مخفی شده است. ۲ مرتبه روی آن کلیک کنید.

مرحله۹۱

۱- روی دستهصندلی کلیک کنید.
۲- روی سر مشتری کلیک کنید.
۳- ماشین اصلاح را سه مرتبه، هر بار به مدت چند ثانیه در وسط سر مشتری نگه دارید.

مرحله۹۲

۲ مرتبه روی عدد ۰ سمت پسرک کلیک کنید تا تبدیل به ۳ شود.

مرحله۹۳

۱۰ مرتبه روی توپ کلیک کنید تا عدد ۱۰ ظاهر شود. به سایر نوشته ها توجهی نکنید.

مرحله۹۴

۱- روی سطل آشغال سمت چپ تصویر کلیک کنید.
۲- کفش را به سمت صورت نفر اول جمعیت ببرید و رها کنید.
۳- روی در کلیک کنید.

مرحله۹۵

پس از سوراخ شدن بالن، ۲ بار روی پسرک کلیک کنید.

مرحله۹۶

۱- ۱ مرتبه روی دروازه کلیک کنید.
۲- ۳ مرتبه روی نمایشگر کلیک کنید.

مرحله۹۷

۱- ۳ مرتبه روی سر پسرک کلیک کنید.
۲- روی توپ سوم از سمت چپ ردیف بالایی توپ ها کلیک کنید.

مرحله۹۸

نتیجهنمایشگر را به ۶:۰ تبدیل کنید.

مرحله۹۹

۱- روی کرکرهقهوه ای رنگ بالای دروازه کلیک کنید تا بسته شود.
۲- روی توپ کلیک کنید.

مرحله۱۰۰

۱- آن قدر روی سر ترول کلیک کنید تا نوار، سبز شود.
۲- روی توپ کلیک کنید.

.
منبع: https://bazikomak.com

جواب بازی ترول