آهنگ خدا کیست؟

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ خدا کیست؟»

آهنگ زیبا و شنیدنی خدا برای بچه های گل و نازنین «به مادر گفتم آخر این خدا کیست؟ / که هم در خانه ی ما هست و هم نیست / تو گفتی مهربان تر از خدا نیست / دمی از بندگان خود جدا نیست» (3:37)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ خدا کیست؟
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP