آهنگ روباه و زاغ

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ روباه و زاغ»

ترانه کودکانه زیبا و به یاد ماندنی به نام روباه و زاغ «زاغکی قالب پنیری دید / به دهن برگرفت و زود پرید / بر درختی نشست در راهی / که از آن می گذشت روباهی / روبه پر فریب و حیلت ساز / رفت پای درخت و کرد آواز» از مجموعه زیبای ترانه های دبستانی (2:34)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ روباه و زاغ
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP