آهنگ سلطان جنگل

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ سلطان جنگل»

شعر قشنگ کودکانه «سلطان جنگل هستم / شیر درنده هستم / با حیوانات موزی / همیشه در جنگ هستم» (1:49)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ سلطان جنگل
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP