آهنگ ترس از گرگا بیجاست

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ترس از گرگا بیجاست»

شعر کودکانه «همه جا هر جا گرگا می شن پیدا / بپا بپا گرگا هستن هر جا / اما بدون ترس از گرگا بی جاست / چون که می شه پیروز شد بر گرگا» (1:49)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ترس از گرگا بیجاست
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP