آهنگ ماه توو آسمونه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ماه توو آسمونه»

ترانه کودکانه «ماه توو آسمونه / خورشید خوابیده / خورشید که بیدار شد / ماه و ندیده / ماه توو آسمونه / خورشید خوابیده / خورشید که بیدار شد / ماه و ندیده» (3:21)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ماه توو آسمونه
مراکز و مشاغل
کسب و کارهای

فعال در ایران

UP